Matuszewska Lidia

Ikona - pracownikmgr, dyrektor biblioteki
Biblioteka

sekretarz wydawnictwa
sekretarz redakcji czasopism:
„Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie”
„Problemy Współczesnej Pedagogiki”

kontakt:
lidia.matuszewska@mwse.edu.pl
tel. 14 65 65 553

Zamiana rozmiaru
Kontrast