Kurzawa Sabina

dr Sabina Kurzawa

dr, adiunkt

Prodziekan Wydziału Nauk Społecznych
Katedra Nauk o Wychowaniu

kontakt:
sabina.kurzawa@mwse.edu.pl
tel. 14 65 65 524

Przyjmuje w sprawach: przedłużenia sesji egzaminacyjnej, przedłużenia terminu złożenia pracy dyplomowej, warunkowego zaliczenia semestru, powtarzania semestru, urlopów dziekańskich,  zmiany formy studiów, grup, specjalności, praktyk, problemów związanych z tokiem studiów.

Miejsce dyżuru: ul. Szeroka 9, p. 2 (Dziekanat)

Dyżury

dzień godziny
8.03.2019 r. 14.30-16.00
22.03.2019 r. 14.30-16.00
7.04.2019 r. 12.15-12.45
26.04.2019 r. 14.30-16.00
18.05.2019 r. 11.30-12.30
31.05.2019 r. 14.30-16.00
7.06.2019 r. 14.30-16.00

 

Stopnie i tytuły naukowe:

 • Magister,  Pedagogika
  Akademia Pedagogiczna w Krakowie,  2000
 • Doktor,  Stopień krajowy, Pedagogika
  Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie,  2009-12-18

Zainteresowania badawcze:

 • doradztwo zawodowe
 • kariera edukacyjna uczniów

Wykładane przedmioty:

 • elementy terapii rodzin
 • interwencja kryzysowa
 • praca z rodziną dysfunkcyjną
 • techniki socjoterapeutyczne
 • seminarium dyplomowe