Budzik Weronika

Weronika Budzik - prodziekanmgr, Prodziekan Wydziału Zarządzania i Turystyki

Kierownik Dziekanatu
Dziekanat

kontakt:
dziekanat@mwse.edu.pl
tel. 14 65 65 514

Przyjmuje w sprawach: przedłużenia sesji egzaminacyjnej, przedłużenia terminu złożenia pracy dyplomowej, warunkowego zaliczenia semestru, powtarzania semestru, urlopów dziekańskich,  zmiany formy studiów, grup, specjalności, praktyk, problemów związanych z tokiem studiów.

Miejsce dyżuru: ul. Szeroka 9, p. 2 (Dziekanat)

Dyżury dziekańskie:

dzień godziny
wtorek 15.00-16.00
piątek 15.00-16.00