Plany i programy szkoleń

Szkolenia realizowane w Małopolskiej Wyższej Szkole Ekonomicznej w Tarnowie mają na celu podniesienie kwalifikacji zawodowych uczestników poprzez uzyskanie wiedzy i osiągnięcie dodatkowych umiejętności niezbędnych na rynku pracy. Wpisują się w koncepcję uczenia się przez całe życie.

Szkolenia są realizowane zgodnie z planem i programem zatwierdzonym przez rektora Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie. Plan i program szkolenia określa planowane efekty kształcenia.

Plany i programy szkoleń z efektami kształcenia

  1. Animator czasu wolnego
  2. Coaching kariery i rozwój osobisty
  3. Coaching społeczny
  4. Coaching sprzedażowy
  5. Coaching w biznesie
  6. Dziecko w świecie zabawy – radość, rozwój i zabawa w literaturze, muzyce i życiu codziennym
  7. Efektywność osobista – zarządzanie czasem i organizacja pracy
  8. Kultura organizacyjna – miękki wymiar organizacji
  9. Mediacja: nauczyciel – uczeń – rodzic
  10. Motywowanie niematerialne i materialne – efektywna motywacja pracowników
  11. Nauczyciel autorytetem
  12. Nowoczesne sposoby motywowania uczniów
  13. Organizacja imprez konferencyjnych i integracyjnych
  14. Pedagogika Marii Montessori w przedszkolu  i szkole
  15. Praca z uczniem trudnym
  16. Praca z uczniem zdolnym
  17. Rozpoznawania predyspozycji zawodowych uczniów i ich zainteresowań
  18. Seksualność dzieci i młodzieży – zachowania ryzykowne
  19. Skuteczna rozmowa oceniająca
  20. Skuteczne zarządzanie zespołem
  21. Stres organizacyjny i asertywność – czyli jak pewnie funkcjonować wśród innych
  22. Tworzenie i doskonalenie systemu ocen pracowniczych
  23. Tworzenie i doskonalenie systemu wynagradzania
  24. Współpraca nauczyciel – uczeń
  25. Wstępna diagnoza i wspieranie rozwoju mowy dzieci w wieku przedszkolnym
  26. Wykorzystanie pedagogiki zabawy w pracy z grupami integracyjnymi
  27. Wypalenie zawodowe w pracy nauczyciela