Plany i programy szkoleń

Szkolenia realizowane w Małopolskiej Wyższej Szkole Ekonomicznej w Tarnowie mają na celu podniesienie kwalifikacji zawodowych uczestników poprzez uzyskanie wiedzy i osiągnięcie dodatkowych umiejętności niezbędnych na rynku pracy. Wpisują się w koncepcję uczenia się przez całe życie.

Szkolenia są realizowane zgodnie z planem i programem zatwierdzonym przez rektora Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie. Plan i program szkolenia określa planowane efekty kształcenia.

Plany i programy szkoleń z efektami kształcenia

 1. Animator czasu wolnego
 2. Coaching kariery i rozwój osobisty
 3. Coaching społeczny
 4. Coaching sprzedażowy
 5. Coaching w biznesie
 6. Dziecko w świecie zabawy – radość, rozwój i zabawa w literaturze, muzyce i życiu codziennym
 7. Efektywność osobista – zarządzanie czasem i organizacja pracy
 8. Kultura organizacyjna – miękki wymiar organizacji
 9. Mediacja: nauczyciel-uczeń-rodzic
 10. Motywowanie niematerialne i materialne – efektywna motywacja pracowników
 11. Nauczyciel autorytetem
 12. Nowoczesne sposoby motywowania uczniów
 13. Organizacja imprez konferencyjnych i integracyjnych
 14. Pedagogika Marii Montessori w przedszkolu  i szkole
 15. Praca z uczniem trudnym
 16. Praca z uczniem zdolnym
 17. Rozpoznawania predyspozycji zawodowych uczniów i ich zainteresowań
 18. Seksualność dzieci i młodzieży – zachowania ryzykowne
 19. Skuteczna rozmowa oceniająca
 20. Skuteczne zarządzanie zespołem
 21. Stres organizacyjny i asertywność – czyli jak pewnie funkcjonować wśród innych
 22. Tworzenie i doskonalenie systemu ocen pracowniczych
 23. Tworzenie i doskonalenie systemu wynagradzania
 24. Współpraca nauczyciel-uczeń
 25. Wstępna diagnoza i wspieranie rozwoju mowy dzieci w wieku przedszkolnym
 26. Wykorzystanie pedagogiki zabawy w pracy z grupami integracyjnymi
 27. Wypalenie zawodowe w pracy nauczyciela

 

 

Zamiana rozmiaru
Kontrast