Studia I stopnia

Studia pierwszego stopnia na wszystkich oferowanych kierunkach są realizowane w Małopolskiej Wyższej Szkole Ekonomicznej w Tarnowie w ramach profilu ogólnoakademickiego.

Studia trwają trzy lata (sześć semestrów) i są podzielone na dwa etapy. Pierwsze trzy semestry to tzw. kształcenie ogólne, kolejne trzy – to kształcenie specjalnościowe. Zakres tematyczny przedmiotów realizowanych w etapie drugim jest uzależniony od wybranej przez studenta specjalności.
Studia pierwszego stopnia mogą być realizowane w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym.

PedagogikaPedagogika
ZarządzanieKierunek Zarządzanie studia I stopnia
Turystyka i rekreacjaTurystyka i rekreacja
Finanse i rachunkowośćFinanse i rachunkowość