Motywowanie niematerialne i materialne – efektywna motywacja pracowników

Kurs skierowany jest zarówno do wszystkich osób na stanowiskach kierowniczych, zarządzających co najmniej jednym pracownikiem, jak i przedstawicieli działów personalnych, odpowiedzialnych za wewnętrzny proces motywowania pracowników i  liderów zespołów. Oferta kursu skierowana jest do osób pełnoletnich.

Minimalna liczebność grupy: 10
Maksymalna liczebność grupy: 40
Liczba godzin lekcyjnych: 30

Efekty kształcenia

 • Przedstawienie metod skutecznego motywowania finansowego i pozafinansowego oraz pokazanie sposobów zarządzania pracownikami przez działania motywujące

Przedmioty i treści kształcenia

 1. Motywacja – klucz do efektywności
  • – motywacja wewnętrzna
  • motywacja zewnętrzna
 2. Rola pracownika w firmie
 3. Rozpoznawanie spadku motywacji u pracowników
  • przyczyny spadku motywacji u pracowników
  • objawy jawne i „niepozorne” obniżonej motywacji
 4. Co motywuje mój zespół?
 5. Motywatory. Rodzaje i ich wpływ na zaangażowanie do pracy
 6. Budowanie zaangażowania pracownika
  • potrzeby i wartości pracownika
  • wykorzystanie dysonansu poznawczego w motywowaniu pracowników
 7. Czy pieniądze są skutecznym sposobem motywowania? Rola wynagrodzenia i wpływ na wyniki pracownika
 8. Sposoby wpływania na wzrost zaangażowania i odpowiedzialności pracownika
  • twórcze wykorzystanie błędów
  • pochwały i konstruktywna krytyka
  • jasność celów i misji, itp.
 9. Kij czy marchewka? Techniki budowania motywacji do pracy

Metody dydaktyczne i forma realizacji zajęć

 • ćwiczenia praktyczne, gdzie uczestnicy: dużo piszą, dużo mówią, uczą się konkretnych technik,
 • prezentacja,
 • dyskusja,
 • mini wykład połączony z prezentacjami multimedialnymi,
 • analiza materiału video.

Terminy zajęć są ustalane z grupą w zależności od preferencji uczestników. Po ukończeniu kursu uczestnik otrzymuje świadectwo ukończenia kursu.

Zamiana rozmiaru
Kontrast