Teoria i praktyka masażu klasycznego (I stopień)

Minimalna liczebność grupy: 12
Maksymalna liczebność grupy: 18
Liczba godzin: 100

Dodatkowe wymogi rekrutacyjne

Kurs przeznaczony jest dla osób pełnoletnich. Wykształcenie minimum średnie  – do dokumentacji rekrutacyjnej należy dołączyć kserokopię świadectwa/dyplomu ukończenia szkoły średniej/wyższej.

Efekty kształcenia

Celem dydaktycznym jest realizacja treści programowych kursu, dotyczących zarówno teorii jak i praktycznego opanowania przez uczestników poszczególnych technik i chwytów masażu klasycznego.
Wiedza:

 1.  Zna budowę ciała człowieka.
 2. Posiada wiedzę z zakresu wskazań przeciwskazań do stosowania masażu klasycznego.
 3. Zna techniki stosowane w masażu klasycznym.

Umiejętności:

 1. Potrafi samodzielnie wykonać masaż klasyczny.
 2. Potrafi samodzielnie zdecydować o stosowanej technice masażu.

Kompetencje społeczne:

 1. Rozumie potrzebę współpracy w grupie i konsultacji z fachowcami w celu poprawy zdrowia podopiecznych.

Przedmioty i  treści kształcenia

Część ogólna: 40 godzin.

 1. Anatomia człowieka – 10 godz. (wykład)
 2. Podstawy fizjologii człowieka – 10 godz. (wykład)
 3. Podstawy kinezyterapii – 6 godz. (wykład)
 4. Wprowadzenie do odnowy biologicznej – 14 godz. (wykład)

Dla wszystkich uczestników: 60 godz. (wykłady i ćwiczenia praktyczne)
Wykłady: 10 godz.

 1. Wprowadzenie do masażu klasycznego (historia masażu, podział, wpływ masażu na organizm człowieka).
 2. Wyposażenie gabinetu masażu.
 3. Środki poślizgowe i wspomagające masaż.
 4. Cele i zadania masażu.
 5. Techniki główne i dodatkowe masażu klasycznego.
 6. Wskazania i przeciwwskazania do stosowania masażu.

Ćwiczenia praktyczne: 50 godz.

 1. Prezentacja i doskonalenie technik masażu klasycznego w obrębie kończyny górnej.
 2. Prezentacja i doskonalenie technik w obrębie grzbietu i mięśni przykręgosłupowych.
 3. Masaż grzbietu jako całości.
 4. Opracowywanie okolicy karku i barków.
 5. Prezentacja i doskonalenie technik w obrębie kończyny dolnej i miednicy.
 6. Prezentacja i doskonalenie technik okolicy klatki piersiowej i powłok brzusznych.
 7. Techniki masażu twarzy oraz części owłosionej głowy.
 8. Masaż całego ciała.
 9. Zarys teorii oraz wybranych technik innych rodzajów masażu.

Metody dydaktyczne i forma realizacji zajęć

 • Wykłady: prezentacje multimedialne oraz prezentacje praktyczne poszczególnych technik masażu klasycznego
 • Ćwiczenia praktyczne oraz prezentacje praktyczne poszczególnych technik masażu klasycznego
 • Forma weryfikacji wiedzy i umiejętności praktycznych: egzamin teoretyczny oraz praktyczny

Po ukończeniu kursu uczestnik uzyskuje świadectwo ukończenia kursu dokształcającego: Teoria i praktyka masażu klasycznego (stopień 1).

Zamiana rozmiaru
Kontrast