Język rosyjski w sferze biznesu poziom średnio zaawansowany (B2)

Kurs językowy przeznaczony jest dla osób pełnoletnich.

Minimalna liczebność grupy: 5
Maksymalna liczebność grupy: 12
Liczba godzin lekcyjnych: 30

Dodatkowe wymogi rekrutacyjne

 • znajomość języka rosyjskiego na poziomie B1 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego
 • osoby pełnoletnie

Efekty kształcenia

Celem kursu jest:

 • rozwinięcie umiejętności komunikacji w sferze życia codziennego oraz w sytuacjach oficjalnych ze szczególnym uwzględnieniem sfery kontaktów biznesowych;
 • wykształcenie umiejętności przetwarzania informacji na podstawie różnych źródeł (prasa, Internet, inne materiały audio-wizualne);
 • doskonalenie kompetencji lingwistycznych w zakresie kontaktów biznesowych.

W trakcie obowiązkowych zajęć (zgodnie z regulaminem kursów dokształcających i szkoleń w MWSE w Tarnowie) osoba kończąca kurs językowy uzyska następujące kompetencje:

 • redagowanie spójnych, logicznych, opiniotwórczych i analitycznych wypowiedzi na bazie różnych źródeł pisanych;
 • swobodę komunikacji językowej w sferze życia codziennego oraz w sytuacjach oficjalnych ze szczególnym uwzględnieniem sfery kontaktów biznesowych.

Przedmioty i treści kształcenia

 1. Poszukiwanie pracy – życiorys, rozmowa kwalifikacyjna.
 2. Środowisko i warunki pracy.
 3. Firma, rodzaje działalności, nawiązywanie współpracy.
 4. W podróży służbowej.
 5. Podwyższanie kwalifikacji, rozwój osobisty.
 6. Reklama, oferta handlowa, prezentacja firmy.
 7. Przywództwo i sukces w biznesie.

Metody dydaktyczne i formy realizacji zajęć

 • Metody dydaktyczne: prezentacja i dyskusja, prezentacja  multimedialna, praca samodzielna, praca w grupach, brainstorming.
 • Forma realizacji zajęć: ćwiczenia, warsztaty.

Terminy zajęć są ustalane z grupą w zależności od preferencji uczestników. Po ukończeniu kursu uczestnik otrzymuje świadectwo ukończenia kursu.