Plany i programy kursów

Kursy dokształcające realizowane w Małopolskiej Wyższej Szkole Ekonomicznej w Tarnowie mają na celu kształcenie nowych umiejętności niezbędnych na rynku pracy w systemie uczenia się przez całe życie.

Kursy są realizowane zgodnie z planem i programem uchwalonym dla danego kursu przez Senat Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie. Plan i program kursu określa planowane efekty kształcenia.

Kursy są tworzone i likwidowane przez Rektora w drodze zarządzenia na wniosek kierownika Dziekanatu, który jest odpowiedzialny za organizację i obsługę administracyjną kursów.

Zamiana rozmiaru
Kontrast