Baza lokalowa

Podstawą bazy lokalowej Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej są budynki własne zlokalizowane przy ul. Szerokiej 9 oraz ul. Waryńskiego 14 w Tarnowie.

Budynek przy ulicy SzerokiejPierwszą inwestycją Uczelni był zakup czterokondygnacyjnego budynku przy ul. Szerokiej 9, dokonany w 1998 roku, o łącznej powierzchni użytkowej 1305 m², w którym oprócz multimedialnych sal wykładowych i ćwiczeniowych oraz pracowni komputerowych znalazły miejsce jednostki stanowiące centrum obsługi studentów: Dziekanat, Kwestura, a także Dział Administracyjno-Gospodarczy i Personalny. W budynku przy ul. Szerokiej 9 swoje siedziby mają także jednostki badawczo-dydaktyczne: Katedra Zarządzania, Katedra Finansów i Rachunkowości oraz Katedra Pedagogiki.

 

Budynek MWSE przy ulic WaryńskiegoW zakupionym w 2003 roku budynku przy ul. Waryńskiego 14 (o łącznej powierzchni użytkowej 1274 m2 – z możliwością dalszej rozbudowy) zlokalizowane są: Rektorat i Sekretariat Uczelni, Biblioteka i Czytelnia oraz sale konferencyjno-wykładowe i ćwiczeniowe, w tym m.in.: aula mieszcząca blisko 150 osób, sala audiowizualna (na ok. 140 osób), a także cztery multimedialne sale wykładowe – każda mieszcząca  ok. 90 osób. Łącznie w budynku tym w zajęciach może uczestniczyć w jednym czasie ponad 700 studentów.

Na terenie budynków przy ul. Szerokiej 9 i ul. Waryńskiego 14 studenci mogą korzystać z dostępu do internetu bezprzewodowego (sieć Wi-Fi). Aule i sale wykładowe wyposażone są  w nowoczesny sprzęt audiowizualny. Uczelnia posiada ponad 100 stanowisk komputerowych z dostępem do Internetu do użytku studentów, w tym ok. 50 stanowisk komputerowych we własnych pracowniach komputerowych  przy ul. Szerokiej 9 i kilka stanowisk w Bibliotece przy ul. Waryńskiego 14.

Zamiana rozmiaru
Kontrast