Pełnomocnik Rektora ds. Współpracy z Zagranicą

mgr Radosław Pyrek
Koordynator Programu Erasmus

33-100 Tarnów, ul. Szeroka 9, p. 20
tel. 14 65 65 539
tel. kom. 509 700 597
e-mail: mailto:iro.mwse@mwse.edu.pl
skype: pyrekr

Zadania

Pełnomocnicy zajmują się organizacją wyjazdów studentów do zagranicznych uczelni partnerskich, organizacją zagranicznych praktyk studenckich. Zadaniem Pełnomocnika jest także informowanie studentów zagranicznych na temat aktualnej oferty edukacyjnej Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej i zajęciach prowadzonych w języku angielskim.