Prowadzone kierunki studiów i specjalności

Studia pierwszego stopnia

Kierunek: Finanse i rachunkowość (profil praktyczny)
Specjalności:

 • Finanse i rachunkowość przedsiębiorstw

Kierunek: Zarządzanie (profil ogólnoakademicki)
Specjalności:

 • Gospodarka nieruchomościami
 • Logistyka w biznesie
 • Rachunkowość i zarządzanie finansami
 • Zarządzanie firmą
 • Zarządzanie i administracja publiczna
 • Zarządzanie w sporcie

Studia drugiego stopnia

Kierunek: Zarządzanie (profil ogólnoakademicki)
Specjalności:

 • Gospodarka nieruchomościami
 • Logistyka w biznesie
 • Rachunkowość i zarządzanie finansami
 • Zarządzanie firmą
 • Zarządzanie i administracja publiczna
 • Zarządzanie w sporcie
 • Zarządzanie w turystyce i rekreacji

Studia podyplomowe