Wydział Zarządzania i Turystyki

Jan Rajmund Paśko - Dziekan

Dziekan Wydziału Nauk Społecznych

prof. MWSE, dr hab. Jan Rajmund Paśko

33-100 Tarnów, ul. Szeroka 9, p. 2 (parter)

godziny przyjęć: piątek – 11:30-13:00
tel. 14 65 65 516
e-mail: jan.pasko@mwse.edu.pl

Przyjmuje studentów w sprawach: przyjęć na studia, reaktywacji, skreśleń z listy studentów, indywidualnych toków studiów, pomocy materialnej (stypendia naukowe, socjalne, zapomogi), zaliczeń i egzaminów komisyjnych, realizacji przedmiotów z zakresu różnic programowych, przedłużenia sesji egzaminacyjnej, warunkowego zaliczenia semestru, powtarzania semestru, urlopów dziekańskich, zmiany trybu studiów, grup, praktyk zawodowych, odwołań od decyzji kierowników jednostek podległych Dziekanowi.

Godziny dyżurów Dziekana
Godziny pracy Dziekantu
Weronika Budzik - prodziekan

Prodziekan Wydziału Zarządzania i Turystyki

mgr Weronika Budzik

33-100 Tarnów, ul. Szeroka 9, p. 2 (parter)

godziny przyjęć: wtorki – 15:00-16:00, piątki – 15:00-16:00
tel. 14 65 65 516
e-mail: weronika.budzik@mwse.edu.pl

Przyjmuje studentów w sprawach przedłużenia sesji egzaminacyjnej, warunkowego zaliczenia semestru, powtarzania semestru, urlopów dziekańskich, zmiany trybu studiów, grup, praktyk zawodowych.

 

Godziny dyżurów Prodziekana
Godziny pracy Dziekantu