Wydział Nauk Społecznych

Dziekan Wydziału Nauk Społecznych dr Renata SmoleńDziekan Wydziału Nauk Społecznych

dr Renata Smoleń

33-100 Tarnów, ul. Szeroka 9, p. 2 (parter)
tel. 14 65 65 516
e-mail: dziekanwns@mwse.edu.pl

Przyjmuje studentów w sprawach: przyjęć na studia, reaktywacji, skreśleń z listy studentów, indywidualnych toków studiów, pomocy materialnej (stypendia naukowe, socjalne, zapomogi), zaliczeń i egzaminów komisyjnych, realizacji przedmiotów z zakresu różnic programowych, przedłużenia sesji egzaminacyjnej, warunkowego zaliczenia semestru, powtarzania semestru, urlopów dziekańskich, zmiany trybu studiów, grup, praktyk zawodowych, odwołań od decyzji kierowników jednostek podległych Dziekanowi.

Godziny dyżurów dr Renaty Smoleń

dr Sabina KurzawaProdziekan Wydziału Nauk Społecznych

dr Sabina Kurzawa

33-100 Tarnów, ul. Szeroka 9, p. 2 (parter)
tel. 14 65 65 516
e-mail: sabina.kurzawa@mwse.edu.pl

Przyjmuje studentów w sprawach przedłużenia sesji egzaminacyjnej, warunkowego zaliczenia semestru, powtarzania semestru, urlopów dziekańskich, zmiany trybu studiów, grup, praktyk zawodowych.

Godziny dyżurów dr Sabiny Kurzawy