Koordynator Programu Erasmus+

mgr Ewa Żybura
Koordynator Programu Erasmus+

33-100 Tarnów, ul. Szeroka 9, p. 20
tel. 14 65 65 539
tel. kom.
e-mail: mailto:iro.mwse@mwse.edu.pl

Zadania

Koordynator zajmuje się organizacją wyjazdów pracowników i studentów do zagranicznych uczelni partnerskich, a także organizacją zagranicznych praktyk studenckich. Zadaniem Koordynatora jest także informowanie studentów zagranicznych o aktualnej ofercie edukacyjnej Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej i zajęciach prowadzonych w języku angielskim.

 

Zamiana rozmiaru
Kontrast