Pełnomocnik Rektora ds. Wewnętrznego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia

mgr Witold Zych
e-mail: witold.zych@mwse.edu.pl

Zadania

Do obowiązków Pełnomocnika Rektora ds. Wewnętrznego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia należy badanie, analiza, ocena i monitorowanie zmian jakości kształcenia w Uczelni, ocena procesu nauczania, ocena współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym w tym stopnia dostosowania efektów kształcenia do potrzeb rynku pracy, zagwarantowanie zasobów do nauki oraz środków wsparcia dla studentów oraz słuchaczy studiów podyplomowych.

Zamiana rozmiaru
Kontrast