Pełnomocnik Rektora ds. Organizacji Studenckich

mgr Karolina Chrabąszcz-Sarad
33-100 Tarnów, ul. Szeroka 9, p. 14
tel. 14 65 65 522
e-mail: karolina.chrabaszcz@mwse.edu.pl

Zadania

  1. Nadzór merytoryczny, prawny i organizacyjny nad działalnością kół naukowych MWSE, RUSS MWSE oraz innych organizacji studenckich działających w MWSE w Tarnowie.
  2. Prowadzenie dokumentacji organizacji studenckich MWSE, w tym gromadzenie sprawozdań przygotowywanych przez poszczególne organizacje studenckie z działalności za dany rok akademicki.
  3. Przedkładanie Rektorowi rocznych sprawozdań z działalności organizacji studenckich MWSE wraz ze sprawozdaniami poszczególnych organizacji studenckich (w formie załącznika) do 15 października danego roku.
  4. Przedkładanie Rektorowi planu działania organizacji studenckich na kolejny rok akademicki do 31 października danego roku.
  5. Opiniowanie podań kierowanych przez organizacje studenckie do Rektora i Kanclerza.
  6. Organizowanie spotkań tematycznych organizacji studenckich z władzami Uczelni.
Zamiana rozmiaru
Kontrast