Wydawnictwo

Wydawnictwo Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej
33-100 Tarnów, ul. Waryńskiego 14
tel. 14 65 65 553, fax 14 65 65 561
e-mail: redakcja@mwse.edu.pl

Pracownicy

Redaktor naczelny: prof. dr hab. Leszek Kozioł

Sekretarz wydawnictwa: mgr Lidia Matuszewska
tel. 14 65 65 553
e-mail: lidia.matuszewska@mwse.edu.pl

Przejdź na stronę Wydawnictwa

ZN MWSE miniaturaPrzejdź na stronę czasopisma „Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie”

 

PWP okładka miniaturaPrzejdź na stronę czasopisma „Problemy Współczesnej Pedagogiki”

Zamiana rozmiaru
Kontrast