Dziekanat

33-100 Tarnów, ul. Szeroka 9, p. 2 (parter)
tel. +48 14 688 00 14, 14 65 65 515, 14 65 65  518, 14 65 65 520
fax +48 14 65 65 519
e-mail: dziekanat@mwse.edu.pl

Pracownicy

Kierownik: mgr Weronika Budzik
tel. 14 65 65 514
e-mail: dziekanat@mwse.edu.pl

Specjalista: Marta Słowik
tel. 14 65 65 515
e-mail: marta.slowik@mwse.edu.pl

Specjalista: mgr Joanna Bator
tel. 14 65 65 515
e-mail: joanna.bator@mwse.edu.pl

Specjalista: lic. Maria Kras
tel. 14 65 65 520
e-mail: maria.kras@mwse.edu.pl

Referent: lic. Monika Potoczek
tel. 14 65 65 518
e-mail: monika.marcinek@mwse.edu.pl

Zadania

Dziekanat zajmuje się rekrutacją kandydatów na studia pierwszego i drugiego stopnia oraz studia podyplomowe, obsługą administracyjną procesu dydaktycznego w zakresie: tworzenia harmonogramów zajęć dydaktycznych, przydziału sal, informowania o dyżurach nauczycieli akademickich, prowadzenia badań ankietowych dotyczących jakości kształcenia.

Dziekanat zajmuje się także obsługą administracyjną procesu dydaktycznego: prowadzi rejestr studentów, przechowuje dokumentację studenta, wydaje  legitymacje, zaświadczenia o pobieraniu nauki do WKU, ZUS zakładu pracy itp. W Dziekanacie przyjmowane są podania dotyczące toku studiów. Pracownicy Dziekanatu udzielają wszelkich informacji dotyczących toku studiów.

Pracownicy działu zajmują się także rekrutacją kandydatów i organizacją kursów, szkoleń.

Godziny otwarcia

Regularne godziny otwarcia Wakacyjne godziny otwarcia 2020
dzień godziny 13-31 sierpnia 1-30 września
poniedziałek 8:00-12:00 i 14:00-16:00 8:00-16:00 8:00-16:00
wtorek 8:00-12:00 i 14:00-16:00 8:00-16:00 8:00-16:00
środa nieczynne 8:00-16:00 8:00-16:00
czwartek 8:00-12:00 i 14:00-16:00 8:00-16:00 8:00-16:00
piątek 8:00-12:00 i 14:00-18:00 8:00-16:00 8:00-18:00
sobota 8:00-13:00 nieczynne 8:00-13:00
niedziela nieczynne nieczynne nieczynne
Zamiana rozmiaru
Kontrast