Dział Personalny

33-100 Tarnów, ul. Szeroka 9, p. 18 (II piętro)
tel. 14 65 65 541, 14 65 65 542
fax: 14 65 65 543
e-mail: malgorzata.kwiek@mwse.edu.pl

Pracownicy

Główny specjalista ds. personalnych: mgr Małgorzata Kwiek
tel. 14 65 65 541
e-mail: malgorzata.kwiek@mwse.edu.pl

Sprawy dotyczące zatrudnienia w ramach stosunku pracy (umowy o pracę, czas pracy, urlopy, harmonogramy pracy).

Specjalista ds. administracyjno-personalnych: Małgorzata Panek
tel. 14 65 65 542
e-mail: malgorzata.panek@mwse.edu.pl

Umowy cywilnoprawne, Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, ubezpieczenia studentów od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW)

Zadania

Dział Personalny zajmuje się prowadzeniem dokumentacji dotyczącej zatrudnienia w ramach stosunku pracy, zgodnie z obowiązującym prawem pracy i stosownymi przepisami wykonawczymi.  Czuwa nad przestrzeganiem przez pracowników zasad prawa pracy, regulaminów i zarządzeń wewnętrznych. Zajmuje się obsługą współpracy w ramach umów cywilnoprawnych oraz ubezpieczeniem studentów od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW).

Godziny otwarcia

dzień godziny
poniedziałek 8:00-16:00
wtorek 8:00-16:00
środa 8:00-16:00
czwartek 8:00-16:00
piątek 8:00-16:00
sobota nieczynne
niedziela nieczynne

 

 

 

 

 

Zamiana rozmiaru
Kontrast