Programy studiów

Finanse i rachunkowość

Studia I stopnia

I rok

II i III rok studiów

Pedagogika

Studia I stopnia

I rok

II rok

III rok

Studia II stopnia

I rok

II rok

Zarządzanie

Studia I stopnia

I rok

II rok

III rok

Studia II stopnia

I rok

II rok

Studia podyplomowe

Coaching
Doradztwo zawodowe i personalne
Język angielski w nauczaniu przedszkolnym i wczesnoszkolnym
Kompetencje menedżerskie w biznesie
Logopedia
Oligofrenopedagogika – edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną
Pedagog szkolny
Przedsiębiorczość dla nauczycieli
Przygotowanie pedagogiczne
Rachunkowość i zarządzanie finansami przedsiębiorstw z elementami controllingu
Terapia pedagogiczna i rewalidacyjna dziecka ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
Wycena nieruchomości
Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy
Zarządzanie placówkami medycznymi