Ponad 1 mln zł na „Małopolską kuźnię kadr dla sektora BPO”

 

Małopolska kużnia kadr - logo UE

Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna uzyskała dofinansowanie z EFS wysokości
1 023 854 złotych
na projekt Małopolska kuźnia kadr dla sektora BPO realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój, III oś priorytetowa Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, działanie 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym. Instytucją pośredniczącą jest Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.
Projekt będzie realizowany od 1 maja 2020 r. do 31 sierpnia 2022 r.

Celem projektu Małopolska kuźnia kadr dla sektora BPO jest podniesienie odpowiadających potrzebom gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa kompetencji studentów kierunku Zarządzanie (studia pierwszego i drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim), dzięki realizacji wsparcia w formie modyfikacji obowiązujących w MWSE programów kształcenia.

Dostosowanie programu kształcenia zwiększy zakres kształcenia praktycznego i wprowadzi elementy dydaktyki w nowym kształcie, niedostępnym obecnie w MWSE. Program kształcenia zostanie określony w ścisłej współpracy z sektorem BPO (przedsiębiorcami). Zajęcia finansowane ze środków EFS będą prowadzić do nabywania kwalifikacji rynkowych, funkcjonujących w Zintegrowanym Rejestrze Kwalifikacji (ZRK). Rejestr ten działa w oparciu o przepisy ustawy o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (ZSK) i jest nadzorowany przez MEN. Dzięki przyjęciu takiej formy wsparcia, studenci uzyskają dodatkowe praktyczne umiejętności. W oparciu o przeprowadzoną analizę potrzeb ustalono, że aktualizacja programu (tj. aktualizacja treści kształcenia ) obejmie następujące obszary:

  • profesjonalne budowanie wizerunku organizacji, przedstawianie swoich planów, pomysłów oraz wyników pracy;
  • zarządzanie relacjami z klientami z użyciem specjalistycznych narzędzi ICT, tworzenie ofert handlowych, a także kierowanie konfliktami.

– Cieszymy się, że udało się uzyskać finansowanie realizacji naszego projektu. Absolwenci kierunku Zarządzanie nabędą innowacyjne kwalifikacje, na które jest zapotrzebowanie, otworzy się dla nich droga do stanowisk lepiej płatnych, kierowniczych. Planujemy, że w przyszłości doświadczenie, które zdobędziemy w ramach realizacji projektu „Małopolska kuźnia kadr dla sektora BPO” wykorzystamy także w doskonaleniu programów kształcenia na kierunku Finanse i rachunkowość oraz  Pedagogika – mówi mgr Zofia Kozioł, Pełnomocnik Rektora ds. Administracyjno-Finansowych.

Małopolska kuźnia kadr - grafika ilustracyjna

Zamiana rozmiaru
Kontrast